میر عنوان کرد:

توسعه صنعت گردشگری مؤلفه‌ای برای امنیت و توسعه

در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان؛

کرسی «تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر خیزش‌های اسلامی» برگزار شد

علیرضا زاکانی تشریح کرد:

۵ویژگی بارز انقلاب اسلامی ایران

پس از ۲ هفته مراقبت ویژه؛

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به شهادت رسید/متن بیانیه واحد زاهدان

پایش بنیان (13)؛

طرح پایش، چالش‌های جامعه را از طریق راه‌حل‌های علمی و پژوهشی رفع می‌کند

پژوهش و فناوری