رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند/متن پیام...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

هشتمین کرسی ترویجی دردانشگاه آزاد زاهدان برگزار شد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

قدردانی ریاست واحد زاهدان از دانشگاهیان برای کمک رسانی به سیل زدگان/متن پیام

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

رئیس دانشگاه آزاد زاهدان:

رتبه نخست راه‌اندازی مراکز فنی و مهارتی به سیستان و بلوچستان رسید

میر خبر داد:

ارسال کمکهای غیرنقدی دانشگاه آزاد زاهدان به مناطق سیل‌زده سیستان

اخبار و اطلاعیه ها

پژوهش و فناوری