مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
31 شرایط و مشخصات مناقصه پزشکی اسفند 93 10 روز پس از انتشار آگهي
32 مزایده خودرو
33 خرید تجهیزات گروه پزشکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
34 خرید، نصب و اجرای بخش از آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
35 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
36 مناقصه خرید آسانسور 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
37 تجهیزات گروه مهندسی عمران 1392/08/14

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها